Niemiecki
Video/Text

Niemiecki Sezon 03

16 Moduł.

O kursie

Sezon od 14 stycznia 2019 r.

Course Structure

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 01

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 02

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 03

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 04

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 05

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 06

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 07

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 08

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 09

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 10

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 11

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 12

Tylko dla uczestników

DE03 Tydzień 13

Tylko dla uczestników

DE03 Zakończenie

Tylko dla uczestników

DE03 Nagrody

Pen
>